Kernwaarden

Onze kernwaarden zorgen voor duidelijkheid en richting in ons werk. En we spreken dezelfde taal. Het helpt bij het maken van keuzes en draagt bij aan een goede samenwerking. Onze medewerkers gaan aan de slag met onze kernwaarden.


Wij zijn oprecht

We houden van ons werk en vinden communicatie belangrijk. We willen leren als professional én als organisatie. Het geven en ontvangen van feedback hoort daarbij. We staan open voor de beleving en opvatting van de ander.

 • Ik praat niet over maar met de ander
 • Ik bespreek met de ander wat goed gaat en niet goed gaat
 • Ik sta open voor de beleving en opvattingen van de ander
 • Ik vorm een beeld van de ander op basis van eigen ervaringen

Wij werken samen

We investeren in samenwerking. Gezamenlijke doelen bereiken we samen. We tonen interesse in de ander en nemen initiatief om hulp te bieden én te vragen.

 • Ik toon interesse in de ander
 • Ik neem initiatief om hulp te bieden en te vragen
 • Ik stel prioriteiten in afstemming met de ander

Wij houden balans

We zijn van betekenis en hechten grote waarden aan zingeving en zelfvertrouwen. We staan regelmatig stil bij ons eigen handelen. We vinden onze  inzetbaarheid, vitaliteit en positiviteit belangrijk.

 • Ik sta regelmatig stil bij mijn inzetbaarheid
 • Ik relativeer mijn ervaringen
 • Ik sta stil bij mijn eigen handelen en vraag om feedback

Wij nemen verantwoordelijkheid

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Met vertrouwen als basis werken we samen met de cliënt aan een zinvolle dag. We gaan uit van de goede intenties van de ander.

 • Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe
 • Ik ga aan de slag en doe wat nodig is
 • Ik denk in mogelijkheden en zoek naar oplossingen