Organisatie

Wij zijn een kleine organisatie

Malderburch is een kleine organisatie. De lijnen zijn kort bij ons. Werken in de zorg, betekent werken met mensen. Dat brengt een warme en huiselijke sfeer met zich mee. Wij bieden onze medewerkers volop leer- en ontwikkelkansen. En een goede balans tussen je werk en privéleven vinden wij heel belangrijk. Gezond zijn en blijven is een groot goed. Daar hebben we aandacht voor.

Onze visie

De wereld om ons heen verandert in snel tempo; dat geldt niet alleen voor wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen maar evenzeer voor ideeën, opvattingen en wensen van (toekomstige) cliënten. Dit is van invloed op onze zorg- en dienstverlening en vraagt flexibiliteit en het vermogen om hierop te anticiperen zodat we er tijdig op in kunnen spelen.

Op basis van deze ontwikkelingen heeft Malderburch haar visie als volgt verwoord:

“Malderburch wil in co-creatie en samenwerking met verschillende partijen de inwoners van de gemeente Heumen een toekomstbestendig centrum voor welzijn, wonen en zorg bieden. Malderburch staat hierbij garant voor een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare burgers uit de gemeente Heumen”.

Malderburch profileert zich als een organisatie die flexibel is, maatwerk levert, waar kwaliteit van zorg gewaarborgd is en waar iedereen zich thuis voelt. Wij zijn een thuis voor onze bewoners en een huis voor kwetsbare inwoners uit onze gemeente.

Onze missie luidt als volgt:

Malderburch staat midden in de gemeenschap. We werken samen en gaan voor community care. We zijn een zorgorganisatie die kwetsbare senioren met een zorgvraag ondersteunt om zo zelfstandig mogelijk een aangenaam en betekenisvol leven te leiden. We hebben onze wortels in de regio, we zijn naast zorgverlener ook ondersteuner, gids en goede buur.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zorgen voor duidelijkheid en richting in het werk. En we spreken dezelfde taal. Het helpt bij het maken van keuzes en draagt bij aan een goede samenwerking. Onze medewerkers gaan aan de slag met onze kernwaarden.


Wij zijn oprecht

We houden van ons werk en vinden communicatie belangrijk. We willen leren als professional én als organisatie. Het geven en ontvangen van feedback hoort daarbij. We staan open voor de beleving en opvatting van de ander.

 • Ik praat niet over maar met de ander
 • Ik bespreek met de ander wat goed gaat en niet goed gaat
 • Ik sta open voor de beleving en opvattingen van de ander
 • Ik vorm een beeld van de ander op basis van eigen ervaringen

Wij werken samen

We investeren in samenwerking. Gezamenlijke doelen bereiken we samen. We tonen interesse in de ander en nemen initiatief om hulp te bieden én te vragen.

 • Ik toon interesse in de ander
 • Ik neem initiatief om hulp te bieden en te vragen
 • Ik stel prioriteiten in afstemming met de ander

Wij houden balans

We zijn van betekenis en hechten grote waarden aan zingeving en zelfvertrouwen. We staan regelmatig stil bij ons eigen handelen. We vinden onze  inzetbaarheid, vitaliteit en positiviteit belangrijk.

 • Ik sta regelmatig stil bij mijn inzetbaarheid
 • Ik relativeer mijn ervaringen
 • Ik sta stil bij mijn eigen handelen en vraag om feedback

Wij nemen verantwoordelijkheid

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Met vertrouwen als basis werken we samen met de cliënt aan een zinvolle dag. We gaan uit van de goede intenties van de ander.

 • Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe
 • Ik ga aan de slag en doe wat nodig is
 • Ik denk in mogelijkheden en zoek naar oplossingen